Keystone logo
Unicaf - University of Suffolk LLB (เกียรตินิยม) กฎหมาย

LLB (เกียรตินิยม) กฎหมาย

Unicaf - University of Suffolk

Unicaf - University of Suffolk

ข้อมูลสำคัญ


ที่ตั้งวิทยาเขต

Ipswich, ประเทศอังกฤษ

ภาษา

ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียน

การเรียนทางไกล

ระยะเวลา

2 - 5 ปี

ก้าว

ไม่เต็มเวลา

ค่าเทอม

ขอข้อมูล

หมดเขตรับสมัคร

ขอข้อมูล

วันที่เริ่มต้นเร็วที่สุด

ขอข้อมูล

บทนำ

การรับสมัคร

หลักสูตร

เกี่ยวกับโรงเรียน

คำถาม