Keystone logo

100 ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย โปรแกรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย
สาขาการศึกษา
    การดูแลสุขภาพ (0)
  • การศึกษากฎหมาย (100)
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ (1)
  • ธุรกิจศึกษา (4)
  • ภาษา (0)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย โปรแกรม อธิบาย

Juris Doctor (JD) เป็นหลักสูตรขั้นสูงสำหรับการศึกษาที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สนใจอาชีพทางกฎหมายในอนาคต โดยทั่วไปนักเรียนจะเข้าศึกษาในโรงเรียนกฎหมายและการศึกษาปริญญาทางกฏหมายนี้มักศึกษาร่วมกับหลักสูตรปริญญาขั้นสูงอื่นๆ