Keystone logo

1 ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย โปรแกรม ใน กฎหมายคนเข้าเมือง 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายแห่งชาติ
  • กฎหมายคนเข้าเมือง
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาพื้นฐานด้านกฎหมาย โปรแกรม ใน กฎหมายคนเข้าเมือง

กฎหมายคนเข้าเมืองคืออะไร?
กฎหมายคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายแขนงหนึ่งที่ควบคุมกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงการรับเข้าและการนำคนต่างชาติออกจากประเทศ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้อพยพและสิทธิและหน้าที่ของประเทศที่พวกเขาย้ายถิ่นฐาน

ฉันสามารถทำงานอะไรได้บ้างในกฎหมายคนเข้าเมือง?
กฎหมายคนเข้าเมืองเป็นสาขาที่กำลังเติบโต และมีโอกาสมากมายสำหรับนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านนี้ งานบางอย่างที่มีในสาขานี้ ได้แก่ ทนายความตรวจคนเข้าเมือง ทนายความลี้ภัย ผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมือง ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ตัวแทนลาดตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันชายแดน และเจ้าหน้าที่เนรเทศ

ทำไมการเรียนกฎหมายคนเข้าเมืองจึงมีความสำคัญ?
กฎหมายคนเข้าเมืองเป็นกฎหมายแขนงหนึ่งที่สำคัญเพราะควบคุมแง่มุมพื้นฐานที่สุดประการหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ซึ่งก็คือการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังเป็นสาขาที่กำลังเติบโตเนื่องจากจำนวนผู้อพยพทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ฉันจะเรียนอะไรในระหว่างปริญญากฎหมายคนเข้าเมือง
คุณจะได้ศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงสถานะปัจจุบันของกฎหมายคนเข้าเมือง วีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่มีให้สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐาน กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่า และสิทธิของผู้ย้ายถิ่นฐานในประเทศต่าง ๆ

Juris Doctor (JD) เป็นหลักสูตรขั้นสูงสำหรับการศึกษาที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สนใจอาชีพทางกฎหมายในอนาคต โดยทั่วไปนักเรียนจะเข้าศึกษาในโรงเรียนกฎหมายและการศึกษาปริญญาทางกฏหมายนี้มักศึกษาร่วมกับหลักสูตรปริญญาขั้นสูงอื่นๆ