No title

ภาพรวม

Juris Doctor (เรียกว่า Doctor of Law หรือ Doctor of Jurisprudence) เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่สูงที่สุดในสาขากฎหมาย วุฒิการศึกษาปริญญา Juris Doctor ใช้คำย่อ JD และผู้สำเร็จการศึกษามักใช้คำว่า "esquire" ตามชื่อของเขาแทนที่จะใช้คำนำหน้า "Dr."

อะไรคือประโยชน์ของการเข้าศึกษา Juris Doctor?

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • JD
สาขาการศึกษา
    การดูแลสุขภาพ
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษาทางเศรษฐกิจ
  • ธุรกิจศึกษา
  • ภาษา
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน