Nanjing University Of Posts And Telecommunications

บทนำ

ความเป็นสากลด้านการศึกษาเป็นแนวโน้มที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้ภูมิหลังทางสังคมของโลกาภิวัตน์โลกใหม่เช่นเดียวกับโอกาสที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Nanjing University Of Posts And Telecommunications (NUPT) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนผ่านหลักสูตรการศึกษาของจีนและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบเพื่อส่งเสริมกระบวนการของการเป็นสากลของ NUPT โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับมหาวิทยาลัยต่างๆในต่างประเทศ NUPT ได้สร้างความสัมพันธ์อันยาวนานกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาหลายแห่งใน 16 ประเทศรวมทั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส แคนาดา รัสเซีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมถึง ฮ่องกง และ ไต้หวัน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการกว่า 800 คนเข้าเยี่ยมชม NUPT และได้รับการบรรยาย NUPT ยังได้มอบหมายให้พนักงานจำนวนมากเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ NUPT ได้พัฒนาโปรแกรมร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Queen Mary University of London , New York Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นเพื่อปลูกฝังความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ NUPT ได้ให้ความสำคัญกับชื่อเสียงระดับนานาชาติด้วยการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคมากมาย เป็นหนึ่งในฐานการฝึกอบรมสำหรับเครือ ข่ายโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APT) นับตั้งแต่ปีพ. ศ. 2533 NUPT ดำเนินโครงการฝึกอบรม 20 แห่งสำหรับ 26 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีพรสวรรค์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเพื่อส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาหลักและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ NUPT ได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างประเทศจีนและต่างประเทศ นักศึกษาต่างชาติได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อใน NUPT และได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ เป้าหมายการฝึกอบรมของ NUPT คือการใช้โปรแกรมร่วมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้กลายเป็นผู้มีพรสวรรค์ระดับนานาชาติที่มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมจีนและตะวันตกมีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการใช้พรสวรรค์ของเขาอย่างเต็มที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดความสามารถระดับโลกมีความเป็นอิสระ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีและมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับงานในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงหรือบริหาร ในระดับการศึกษา NUPT มุ่งเน้นการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ค่อยๆและขยายการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติอย่างแข็งขัน ปัจจุบัน NUPT ได้ก่อตั้ง NUPT-NYIT International College for Bachelor's Degree และ หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับ Polytechnic Institute of New York University รวมทั้งมหาวิทยาลัย Queen Mary University of London ปรัชญาการศึกษามีดังนี้: สถานประกอบการพิเศษจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การกำหนดหลักสูตรจะต้องคำนึงถึงลักษณะและความได้เปรียบของทั้งสองฝ่าย การเพาะปลูกจะมุ่งไปที่การปลูกฝังความสามารถที่เป็นสากลและการสร้างแบรนด์ของพรสวรรค์ของ NUPT ได้แก่ พรสวรรค์ระดับสูงที่มีความรู้พื้นฐานและกว้างความสามารถในการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งมีคุณภาพสูงครบวงจรจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและขอบฟ้าระหว่างประเทศ NUPT จะยังคงขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาขั้นสูงดึงดูดแหล่งการศึกษาที่มีคุณภาพดีแสวงหาและปรับปรุงโหมดที่มีประสิทธิภาพและระบบที่ดีของการเพาะปลูกพรสวรรค์ระหว่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์ใหม่ของการเรียนรู้และการฝึกฝนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนา NUPT จะปฏิบัติตามแนวทางในการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนและให้อำนาจและสนับสนุนการพัฒนาโดยรวมของ NUPT ด้วยการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆได้เข้าเยี่ยมชม NUPT จัดบรรยายทางวิชาการทำการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับ NUPT NUPT ความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานที่

 • 9 Wenyuan Road Qixia District, 210023, Nanjing

คำถาม

ข้อมูลทั่วไป

 • คุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้หรือไม่?

วันที่ของหลักสูตร

 • หลักสูตรนี้มีกำหนดวันรับสมัคร วันสุดท้ายเมื่อไหร่?
 • วันเริ่มต้นของหลักสูตรนี้คือวันอะไร?

ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

 • หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
 • ฉันสามารถจ่ายสำหรับหลักสูตรเป็นงวดได้ไหม?

ประเภทและระยะเวลาของโปรแกรม

 • หลักสูตรนี้มีจัดสอนออนไลน์หรือไม่?
 • หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาศึกษานานเท่าไร?
 • หลักสูตรนี้มีจัดสอนในแบบนอกเวลา หรือเต็มเวลา?

สถานที่ศึกษา

 • โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ไหน?
 • บริเวณมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ไหน?

เงินทุน

 • มีตัวเลือกกองทุนกู้ยืมใดหรือไม่สำหรับหลักสูตรนี้?

สมัครอย่างไร

 • การสมัครหลักสูตรนี้ต้องใช้เอกสารใดบ้าง?
 • หลักสูตรนี้มีขั้นตอนการรับสมัครอย่างไร?

ภาษา

 • หลักสูตรนี้จัดสอนในภาษาใด?

อื่น ๆ

 • อื่น ๆ