Texas A&M University School of Law

บทนำ

ทนายความในศตวรรษที่ 21 ต้องทำมากกว่าการพิจารณาคดีในศาล คุณจะต้องมีความสามารถในการเจรจาข้อตกลงร่างสัญญาตั้งถิ่นฐานและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่ Texas A&M University School of Law เรามีให้คุณครอบคลุม โปรแกรม JD ที่เป็นนวัตกรรมของเราเน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะทางกฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริงที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับทุกด้านในอาชีพของคุณ

มีทนายความมากกว่าหนึ่งประเภท ในศตวรรษที่ 21 การฝึกทนายความให้บริการลูกค้าที่หลากหลายในหลากหลายความสามารถและในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย ที่ Texas A&M University School of Law คุณสามารถเปิดทางเลือกต่างๆได้โดยการศึกษาในวงกว้าง หรือคุณสามารถเลือกหนึ่งในสามเส้นทางที่แตกต่างกันที่เรานำเสนอ ในแต่ละเส้นทางเหล่านี้คุณยังสามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติเฉพาะด้านเช่นทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายน้ำมันและก๊าซ

การเลือกโรงเรียนกฎหมายหมายถึงการเลือกบ้านของคุณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและคุณจะไม่พบสถานที่เรียนรู้และใช้ชีวิตที่ดีไปกว่า Fort Worth ฟอร์ตเวิร์ ธ นำเสนอคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่าชุมชนกฎหมายที่ต้อนรับและเป็นที่ปรึกษาทนายความรุ่นเยาว์และเข้าถึงนายจ้างที่หลากหลายในรูปแบบการปฏิบัติต่างๆรวมถึงสำนักงานกฎหมายหน่วยงานของรัฐองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานกฎหมายของ บริษัท ต่างๆ

สถานที่

  • Commerce Street,1515, 76102, Fort Worth

คำถาม