Victoria University of Wellington

สถานที่

เวลลิงตัน

Address
Kelburn campus:
Kelburn

6012 เวลลิงตัน, เวลลิงตัน, นิวซีแลนด์
เว็บไซต์

แกลเลอรี

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ